Forespørsel

tegning
tegning2

NB: Stiplet linje for alt. 3 og 4 gjelder ønsket plassering av plateskjøt(er)


Kantlist er nødvendig der enden(e) av platen vender ut i rommet.